Kde sa hrajú naše deti?

Aký je stav detských ihrísk v našej mestskej časti? Spĺňajú bezpečnostné požiadavky stanovené slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami? Zohľadňuje ich rozmiestnenie stav osídlenia našej mestskej časti? Sú budované koncepčne? Nuž, odpoveď si každý môže spraviť sám.

Podľa nášho názoru je väčšina detských ihrísk (osobitne tých medzipanelákových) v našej mestskej časti v zlom stave a len ťažko spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Myslíme si, že viac ako drahé budovanie nových ihrísk lokalizovaných nevhodne (rovnako ako pri parkovacej politike nesystémové budovanie nových parkovacích miest) potrebuje Devínska Nová Ves, aj v tejto oblasti systémový prístup – koncepcia postupnej rekonštrukcie, údržby, pravidelnej kontroly technického stavu a silnej podpory občianskeho aktivizmu pri starostlivosti o detské ihriská (ďalej len „koncepcia“) zabezpečí nielen kvalitu a dostupnosť detských ihrísk, ale aj účelné vynakladanie financií do tejto oblasti.

Mestská časť nepotrebuje desiatky nekvalitných detských ihrísk. Mestská časť potrebuje efektívne a transparentné vynakladanie verejných zdrojov – pri detských ihriskách to znamená niekoľko kvalitných detských ihrísk (určených po širokej verejnej diskusii), ktoré budú

  1. lokalizované podľa územného a demografického členenia mestskej časti,
  2. zabezpečené kvalitným bezpečnostným kamerovým systémom, ktorý bude monitorovať nielen herný, ale aj priľahlý priestor,
  3. zabezpečené hernými prvkami na určenú tému, krytým pieskoviskom (rozčlenenie prvkov podľa vekových skupín detí) a bezpečnou dopadovou plochou spĺňajúcimi európske normy bezpečnosti (STN EN 1176, STN EN 1177) s minimalizáciou betónových plôch,
  4. prístupné aj pre handicapované detičky,
  5. skultúrnené zeleňou, čistými lavičkami a košmi,
  6. oplotené pre zamedzenie prístupu mačiek a psov v súlade s hygienickými predpismi,
  7. pravidelne kontrolované zodpovednými zamestnancami mestskej časti.

Pri lokalizácii však nesmieme v žiadnom prípade zabudnúť ani na staršie deti – mládež. Aj táto skupina potrebuje rovnako bezpečný a zabezpečený priestor na realizáciu cielených aktivít.

Bezpečný a čistý priestor pre naše deti musí byť prioritou každého zastupiteľstva. Ako poslanci miestneho zastupiteľstva to spolu s Vami presadíme. Tak ako pri ďalších prioritách, aj tu však sme iba za odborné, systémové a dlhodobo udržateľné riešenia.

Ludia si tiež prečítali...