Kolóny už aj v Devínskej

Tých príčin prečo tomu tak je, môže byť viac a dokonca nemusia byť ani závislé od nás. Časová tieseň sa môže znásobiť najmä vtedy, keď sa vzďaľuje vidina včasného príchodu na určené miesto. Ak sme aj pri odchode z domu v pohode, tak nás to môže zastihnúť hneď po tom, ako prejdeme pár stoviek metrov za tabuľu Devínskej a zaradíme sa do dlhej a vlečúcej sa kolóny. Iste, niekto by mohol namietať, že na kolóny v Bratislave sme si už dávno mohli zvyknúť. Pravda. Mohli. Na tie v meste. No na tie, ktoré sa v poslednom období začínajú výraznejšie tvoriť hneď za Devínskou v smere do mesta, či Dúbravky, si začíname zvykať len pomaly.

„Výhody“ vyhliadkovej jazdy v kolónach

Aby som nebol len pesimistický, musím uznať, že to má aj svoje určité výhody. Tak napríklad pri takej „vyhliadkovej“ jazde v kolóne si azda viac všímame okolitú prírodu, z ktorej developeri ešte nestihli ukrojiť, alebo občas pred sebou alebo za sebou zazrieme niekoho známeho, ktorému aspoň kývneme, blikneme alebo zatrúbime. Niekedy sa stane, že v kolóne na nás bliká alebo trúbi aj niekto koho vôbec nepoznáme. Po krátkom rozmýšľaní, kto to asi je zrazu zistíme, že nám dáva znamenie asi pre to, že sme pred sebou nechali priestor väčší ako tri metre.

Kolóny už aj na Kolónii

Kolóny však nie sú ojedinelé už ani na opačnom konci Devínskej, t. j. na uliciach Opletalovej a Jána Jonáša. Pri súčasnom trende nárastu áut a tiež rozširujúcej sa výstavbe na neďalekých Boroch sa v blízkej budúcnosti môže ľahko stať, že budeme mať problém vyjsť z bočných ulíc sídliska na hlavnú cestu na Eisnerovej ulici. Tu už potom hrozí, že sa v budúcnosti môžeme stať rukojemníkmi dopravných kolón, počnúc od Eisnerovej po koniec mesta. Asi to ale treba brať s nadhľadom a to bez ohľadu na to, že čas cesty do centra mesta alebo do Dúbravky, autom i MHD, z ktorejkoľvek strany Devínskej, sa čím ďalej tým viac predlžuje. A to aj keď nás za výjazdom zo sídliska nezdržujú žiadne rozkopávky alebo opravy ciest, ale iba jeden malý a niektorými vodičmi zatracovaný, kruhový objazd pri Hornbachu, ktorý je doplnený hneď pár metrov za ním, naozaj fungujúcim semaforom.

Ako ovplyvnia súčasné kolóny noví obyvatelia na Boroch

Optimisti tvrdia, že už nebude dlho trvať a cesta autom i MHD z Devínskej do mesta sa zlepší. Niekde som k tomu čítal aj článok v novinách. Je to naozaj super správa a iste sa na to všetci v Devínskej tešíme. Ale. Je tu jedno malé „ale“, ktoré ani tým najväčším optimistom, na optimizme nepridáva. A to neďaleká výstavba bytových domov na Boroch, ktorá napreduje minimálne takým tempom akým rastú kolóny za Devínskou. Až keď sa tam nasťahujú nový obyvatelia s minimálne jedným, či dvomi autami, uvidíme, čo to s dopravnou situáciou v tejto časti Bratislavy urobí.

Vidina zlepšenia dopravnej situácie pri Devínskej

Deň D, kedy sa aj Devínskonovovešťania dočkajú zlepšenia dopravných podmienok, sa blíži. Nie tak dávno, totiž vláda naša odklepla pre severozápadnú časť Bratislavy peniaze zo štátneho rozpočtu vo výške 24,9 milióna eur, ktoré formou dotácie vo viacerých etapách poskytne Devínskej Novej Vsi na prebudovanie cestnej siete. Cieľom je zvýšenie jej kapacity a celkovej priepustnosti a jej prebudovaním, by sa mali dosiahnuť nielen kvalitnejšie dopravné podmienky ale mala by sa podstatne znížiť aj dopravná záťaž niektorých ulíc, hlavne Opletalovej a J. Jonáša. Istotne sa na to všetci tešíme, najmä ak začiatok prác podľa vládnych materiálov sa plánuje „už“ na rok 2022. Veď keď sme na nové cesty pri Devínskej vydržali čakať niekoľko desaťročí, tých pár rokov to už zvládneme. Dovtedy sa ale musíme obrniť trpezlivosťou a prípadne využívať iné alternatívy cestovania, napríklad vlakom (do nich však celú Devínsku nenatlačíme), alebo taký bicykel. Ten je iste zdravšou alternatívou pre telo, no asi nie pre pľúca (myslené v kolóne plnej výfukových plynov – doplnené 18. 5. 2018 na základe pripomienky v diskusii).

Kritická situácia pri Hornbachu

Na záver mi nedá nespomenúť, že možno už teraz by stačilo urobiť len málo, …a to prípadne posúdiť a prehodnotiť súčasnú organizáciu dopravy pri Hornbachu a pred vjazdom (v oboch smeroch) do už „historického“ železničného podjazdu, za ktorý mimochodom môžeme ďakovať ešte našim praprapradedom. Ich nasledovníci sa totiž doteraz nezmohli, ani pri súčasnej modernej dômyselnosti plánovania výstavby na to, aby zrealizovali prepojenie Borov a Dúbravky napríklad takou mimoúrovňovou križovatkou. Tak si ešte musíme počkať. Aj napriek tomuto, som si dovolil kompetentným orgánom zaslať podnet k posúdeniu, prípadne k riešeniu dopravnej situácie pri Hornbachu. Tak uvidíme, či tento podnet pomôže alebo si aj naďalej budeme kývať, blikať alebo trúbiť v kolónach našich každodenných.

Ludia si tiež prečítali...