Mgr. Mikuláš Duraj

Bezpečnostný manažér v štátnej správe priateľský a spravodlivý / otec a aktívny športovec

Osobne sa podieľa na zvýšení kvality života občanov v Devínskej. Jeho prioritou je vybudovanie viacúčelovej športovej haly v našej mestskej časti. Ako aktívny občan je za každé rozumné vyriešenie parkovania a skvalitnenie zvyšovania množstva zelene.

Priority, ktoré presadzuje:

Voľnočasové aktivity detí aj dospelých

Mládež potrebuje ihriská spĺňajúce aj medzinárodné štandardy s kvalitným servisom, čo by viacúčelová športová hala mala. Treba dať priestor aj iným druhom športu, aby deti v Devínskej mali možnosť výberu druhu športu, ktorému sa chcú venovať.

Dospelým treba dobudovať park so zeleňou, námestím i službami, kde by si oddýchli a všetci sme sa cítili dobre.

Poriadok. Treba aktívnejšie komunikovať s občanmi Devínskej, aby sa zvýšila ich kvalita života krajším a kultúrnejším prostredím.


MGR. MIKULÁŠ DURAJ