Môžeme v Devínskej Novej Vsi očakávať ďalšie zhoršenie dopravnej situácie?

„V atraktívnej lokalite s krásnou prírodou, veľmi dobrými možnosťami rekreácie a výbornou infraštruktúrou vyrastú byty a obchodné priestory.“. Tak takto nejako propaguje na svojej webovej stránke jeden z developerov svoj veľký projekt, ktorý plánuje v blízkej budúcnosti realizovať v Bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ak by ste očakávali, že tam nájdete aj štúdiu dopravného riešenia v lokalite plánovanej výstavby, tak budete asi sklamaní. V Devínskej Novej Vsi v oblasti Glavica (hneď za Lidlom) sa totiž plánuje vybudovanie polyfunkčného objektu väčšieho rozsahu. Podľa doteraz zverejnených informácií, je projekt momentálne v štádiu skupovania pozemkov a vypracovávania projektovej dokumentácie.

V rámci plánovaného komplexu sa počíta s výstavbou štyroch bytových domov (na foto hore) s asi 227 bytmi a obchodnými priestormi a tiež s reštauráciou s remeselným pivovarom, ktorá má zrejme prilákať do Devínskej ďalších návštevníkov. Je teda reálny predpoklad toho, že takáto rozsiahla výstavba v danej lokalite bude mať negatívny vplyv na už aj tak prehusťujúcu sa dynamickú ale aj statickú dopravu v Devínskej Novej Vsi a jej okolí. Každé takéto zahusťovanie sídliska prináša aj ďalšie vplyvy a to najmä vplyv na životné prostredie a bezpečnostnú situáciu. Okrem toho treba pripomenúť, že o pár metrov ďalej už teraz vyrastá ďalší rozsiahly bytový komplex – Devínka pod lesom, kde má byť 123 nových bytov. Opodstatnenou je teda otázka, či sú komunikácie v Devínskej Novej Vsi pripravené na takúto masívnu výstavbu, resp. aké dopravné riešenia môžeme očakávať, aby sme nemuseli v budúcnosti riešiť semafor pred vjazdom do železničného viaduktu a na priľahlých križovatkách, kde už teraz je v určitých časoch problém vyjsť na Ul. Eisnerova?

Ludia si tiež prečítali...