Tág: ihriska

Kde sa hrajú naše deti?

Aký je stav detských ihrísk v našej mestskej časti? Spĺňajú bezpečnostné požiadavky stanovené slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami? Zohľadňuje ich rozmiestnenie stav osídlenia našej mestskej časti? Sú budované koncepčne? Nuž, odpoveď si každý...