Tág: kolony

Prečo sa ešte donedávna tvorili kolóny pri Hornbachu

V časoch dopravnej špičky sa tu totiž v posledných mesiacoch začali na krátkom úseku (nie dlhšom ako 1 až 1,5 kilometra) tvoriť vo viacerých smeroch dopravné kolóny. Zdržanie v nich predstavovalo cca od 20...