Tág: mdd

Tento víkend patril deťom

Deň detí otvoril starosta Mestskej časti Devínska Nová Ves pán Milan Jambor. Organizátormi podujatia boli (spoločne) miestne občianske združenia Bublinka, Devínska Inak, Good Sports a Ichtis, ďalej Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves,...